• Σεμινάρια μικροχειρουργικής πανεπιστημιακής ορθοπεδικής κλινικής Ιωαννίνων, από το 2005 έως το 2008.
  • Εξάμηνη εκπαίδευση αθλητικών κακώσεων στην πανεπιστημιακή ορθοπεδική κλινική Ιωαννίνων με τον Καθηγητή κ. Αναστάσιο Γεωργούλη
  • Ειδίκευση στο ορθοπεδικό τραύμα
  • Ειδίκευση στο Advanced Trauma Life Support ( Α.T.L.S )
  • Eιδικευόμενος ιατρός Χειρουργικής στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Φιλιατών Θεσπρωτίας την χρονολογία 2001 έως το 2002
  • Eιδικ/νος ιατρός Ορθοπεδικής στην Β’ Ορθοπεδική κλινική της Νάουσας
  • Ολοκλήρωση ειδικεύσεως. Χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικής ειδικότητας κατόπιν εξετάσεων: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ την χρονολογία 2005 έως το 2008