Προηγμένη Ενέσιμη Θεραπεία (PRP)

Η Ενέσιμη θεραπεία με Αυτόλογους Αυξητικούς Παράγοντες από ενεργοποιημένα αιμοπετάλια (PRP) πρόκειται για μία
πρωτοποριακή μέθοδο κατά την οποία λαμβάνεται, με αιμοληψία από περιφερική φλέβα, μία μικρή ποσότητα αίματος (περίπου 10 ml) από τον ασθενή, και έπειτα από ειδική επεξεργασία εγχύεται τοπικά στην περιοχή της βλάβης.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρίτιδα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης

Αποτελεί μια μη αναστρέψιμη φθορά (εκφύλιση) της μικρής άρθρωσης του ώμου, της ακρωμιοκλειδικής, η οποία συνδέει την κλείδα με το ακρώμιο. Πρόκειται για μία προοδευτικά επιδεινούμενη πάθηση που δεν αντιμετωπίζεται με συντηρητικά μέτρα.

Η αντιμετώπιση της συνίσταται σε αρθροσκοπική αφαίρεση (resection) του περιφερικού άκρου της κλείδας. Η επέμβαση γίνεται με χρήση κάμερας και εφαρμογή 2-3 πολύ μικρών τομών 5-7 χιλιοστών η κάθε μία, κατά την οποία αφαιρείται ένα πολύ μικρό τμήμα…

Διαβάστε περισσότερα