• Πληροφορίες
  • Multimedia
  • Συχνές Ερωτήσεις
  • Online Consultation

Η χειρουργική αποκατάσταση γίνεται αρθροσκοπικά.
Τα ποσοστά επιτυχίας έπειτα από μια συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού κυμαίνονται γύρω στο 90 με 93%. Οι συχνότερες αιτίες αποτυχίας μπορεί να προκαλεσθούν απο:
μη ακριβής τοποθέτηση του μοσχεύματος στην αρχική επέμβαση,
αποτυχία αναγνώρισης και αποκατάστασης συνοδών κακώσεων που είναι αιτίες αστάθειας,
αποτυχία ενσωμάτωσης του μοσχεύματος
ιδιαίτερα επιθετική αποκατάσταση – πρώιμη επιστροφή σε αθλητικές δραστηριότητες,
νέος τραυματισμός, και
προηγούμενη χρήση συνθετικού μοσχεύματος

Εικόνες

Video

Ποιά είναι η διαδικασία πριν την επέμβαση;
Γίνεται έλεγχος για να προετοιμαστείτε για το χειρουργείο. Πραγματοποιούνται ακτινογραφίες, εξετάσεις αίματος και καρδιογράφημα. Λαμβάνεται πλήρες ιατρικό ιστορικό με έμφαση σε καρδιακά και αναπνευστικά προβλήματα, αλλεργίες ή προηγούμενες επεμβάσεις. Γίνεται τελικός έλεγχος από καρδιολόγο και αναισθησιολόγο.Η διαδικασία αυτή γίνεται συνήθως λίγες ώρες πριν την επέμβαση.

Απαιτείται παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο;

Ο ασθενής μπορεί να πάρει εξιτήριο την ίδια ημέρα.

Τί είδους αναισθησία χρειάζεται;

Αυτό καθορίζεται σε συνεννόηση με τον αναισθησιολόγο, είτε μπορεί να είναι περιοχική, ή γενική αναισθησία.

Ποιός είναι ο χρόνος αποκατάστασης μετά την επέμβαση; 

Η πλήρης επιστροφή σε αγωνιστικές δραστηριότητες είναι περίπου 9 μήνες.

Υπάρχουν κίνδυνοι μετά την επέμβαση;

Το ποσοστό επιπλοκών της αρθροσκόπησης είναι κάτω από 1%, όταν αυτή διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένους ορθοπαιδικούς χειρουργούς.

Online Consultation

Ονοματεπώνυμο
Email
Τηλέφωνο
Μήνυμα