• Πληροφορίες
  • Multimedia
  • Συχνές Ερωτήσεις
  • Online Consultation

Κατά το στάδιο του διαχωρισμού του οστικού τεμαχίου μπορεί να είναι πόνος κατά την κίνηση και οίδημα της άρθρωσης. Όταν το νεκρό κομμάτι αποκολληθεί και πέσει μέσα στην άρθρωση, τότε είναι δυνατόν να εμφανισθεί αιφνίδιο άλγος και περιορισμός της κίνησης του γόνατος, το οποίο μπορεί να ξεμπλοκάρει ο ίδιος ο πάσχων με ήπιο τίναγμα της άρθρωσης.
Χωρίς κατάλληλη θεραπεία,η οστεο-χόνδρινη θα καταλήξει σε μια επώδυνη άρθρωση με αποτέλεσμα να αναπτύξει εκφυλιστική οστεο-αρθρίτιδας.
Η αξιολόγηση της νόσου γίνεται με την βοήθεια ακτινογραφιών και Μαγνητικής τομογραφίας.
Η θεραπεία περιλαμβάνει ακινητοποίηση της άρθρωσης για διάστημα τουλάχιστον 8 με 10 εβδομάδων, βάδιση και μερική φόρτιση – επαναξιολόγηση.
Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται σε αρθροσκοπική επανακαθήλωση του μερικώς ή πλήρως αποσπασθέντως τμήματος με την χρήση πολύ λεπτών απορροφήσιμων καρφίδων, ενώ όταν αυτό δεν μπορεί να γίνει, απαιτείται μοσχεύμα για την κάλυψη του ελλείματος.

Εικόνες

Video

Ποιά είναι η διαδικασία πριν την επέμβαση;
Γίνεται έλεγχος για να προετοιμαστείτε για το χειρουργείο. Πραγματοποιούνται ακτινογραφίες, εξετάσεις αίματος και καρδιογράφημα. Λαμβάνεται πλήρες ιατρικό ιστορικό με έμφαση σε καρδιακά και αναπνευστικά προβλήματα, αλλεργίες ή προηγούμενες επεμβάσεις. Γίνεται τελικός έλεγχος από καρδιολόγο και αναισθησιολόγο.Η διαδικασία αυτή γίνεται συνήθως λίγες ώρες πριν την επέμβαση.

Απαιτείται παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο;

Ο ασθενής μπορεί να πάρει εξιτήριο την ίδια ημέρα.

Τί είδους αναισθησία χρειάζεται;

Αυτό καθορίζεται σε συνεννόηση με τον αναισθησιολόγο, είτε μπορεί να είναι περιοχική, ή γενική αναισθησία.

Ποιός είναι ο χρόνος αποκατάστασης μετά την επέμβαση; 

Η πλήρης επιστροφή σε αγωνιστικές δραστηριότητες κυμαίνεται από 4 έως 6 μήνες.

Υπάρχουν κίνδυνοι μετά την επέμβαση;

Το ποσοστό επιπλοκών της αρθροσκόπησης είναι κάτω από 1%, όταν αυτή διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένους ορθοπαιδικούς χειρουργούς.

Online Consultation

Ονοματεπώνυμο
Email
Τηλέφωνο
Μήνυμα