• Πληροφορίες
  • Multimedia
  • Συχνές Ερωτήσεις
  • Online Consultation

Το τραυματικό εξάρθρημα ιδιαίτερα στις νέες ηλικίες οδηγεί σε καθ΄έξιν εξάρθρημα – αστάθεια. Το εξάρθρημα του ώμου δημιουργεί σημαντικές βλάβες σε διάφορα ανατομικά στοιχεία της άρθρωσης όπως ο επιχείλιος χόνδρος,οι σύνδεσμοι,ο θύλακος, η κεφαλή του βραχιονίου και η ωμογλήνη.
Τα τελευταία χρόνια η βελτίωση των αρθροσκοπικών τεχνικών μας επιτρέπουν την ανατομική αποκατάσταση των βλαβών του εξαρθρήματος και την πλήρη επάνοδο του ασθενούς στο ίδιο επίπεδο δραστηριοτήτων που είχε προ του εξαρθρήματος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Η επέμβαση γίνεται με χρήση κάμερας κατά την οποία τα ανατομικά μόρια επανακαθηλώνονται με ειδικά ράμματα στην ανατομική τους θέση.
Μετά την έξοδο του ασθενούς από το χειρουργείο απαιτείται ελάχιστη αναλγησία καθώς επίσης και αντιβιοτική αγωγή.

Εικόνες

Video

Ποιά είναι η διαδικασία πριν την επέμβαση;
Γίνεται έλεγχος για να προετοιμαστείτε για το χειρουργείο. Πραγματοποιούνται ακτινογραφίες, εξετάσεις αίματος και καρδιογράφημα. Λαμβάνεται πλήρες ιατρικό ιστορικό με έμφαση σε καρδιακά και αναπνευστικά προβλήματα, αλλεργίες ή προηγούμενες επεμβάσεις. Γίνεται τελικός έλεγχος από καρδιολόγο και αναισθησιολόγο.Η διαδικασία αυτή γίνεται συνήθως λίγες ώρες πριν την επέμβαση.

Απαιτείται παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο;

Ο ασθενής μπορεί να πάρει εξιτήριο την ίδια ημέρα.

Τί είδους αναισθησία χρειάζεται;

Αυτό καθορίζεται σε συνεννόηση με τον αναισθησιολόγο, όμως στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται γενική αναισθησία..

Ποιός είναι ο χρόνος αποκατάστασης μετά την επέμβαση; 

Η επιστροφή σε πλήρεις δραστηριότητες κυμαίνεται περίπου σε 3 - 4 μήνες.

Υπάρχουν κίνδυνοι μετά την επέμβαση;

Το ποσοστό επιπλοκών της αρθροσκόπησης είναι κάτω από 1%, όταν αυτή διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένους ορθοπαιδικούς χειρουργούς. Τα ποσοστά αυτά είναι πολύ χαμηλότερα σε σχέση με την ανοικτή επέμβαση.

Online Consultation

Ονοματεπώνυμο
Email
Τηλέφωνο
Μήνυμα