• Πληροφορίες
  • Multimedia
  • Συχνές Ερωτήσεις
  • Online Consultation

Η κύρια αιτία του παγωμένου ώμου είναι η έντονη δυσκαμψία της άρθρωσης. Αυτός συνήθως προκαλεί πόνο. Επίσης δεν παρατηρείται διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού εύρους κίνησης της άρθρωσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό ξεπερνιέται με συντηρητική θεραπεία.
Η θεραπεία εκλογής είναι η αρθροσκοπική λύση των συμφύσεων του θυλάκου και η κινητοποίηση της άρθρωσης. Η επέμβαση γίνεται με χρήση κάμερας. Μετά την έξοδο του ασθενούς από το χειρουργείο απαιτείται ελάχιστη αναλγησία.
Η κινητοποίηση του χεριού είναι άμεση. Από την ίδια μέρα ο ασθενείς μπορεί να ξεκινήσει εντατικό πρόγραμμα φυσικοθεραπεία για την διατήρηση του πλήρους εύρους κίνησης.

Εικόνες

Video

Ποιά είναι η διαδικασία πριν την επέμβαση;
Γίνεται έλεγχος για να προετοιμαστείτε για το χειρουργείο. Πραγματοποιούνται ακτινογραφίες, εξετάσεις αίματος και καρδιογράφημα. Λαμβάνεται πλήρες ιατρικό ιστορικό με έμφαση σε καρδιακά και αναπνευστικά προβλήματα, αλλεργίες ή προηγούμενες επεμβάσεις. Γίνεται τελικός έλεγχος από καρδιολόγο και αναισθησιολόγο.Η διαδικασία αυτή γίνεται συνήθως λίγες ώρες πριν την επέμβαση.

Απαιτείται παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο;

Ο ασθενής μπορεί να πάρει εξιτήριο την ίδια ημέρα.

Τί είδους αναισθησία χρειάζεται;

Αυτό καθορίζεται σε συνεννόηση με τον αναισθησιολόγο, όμως στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται γενική αναισθησία.

Ποιός είναι ο χρόνος αποκατάστασης μετά την επέμβαση; 

Η επιστροφή σε πλήρεις δραστηριότητες είναι περίπου 4 – 6 εβδομάδες.

Υπάρχουν κίνδυνοι μετά την επέμβαση;

Το ποσοστό επιπλοκών της αρθροσκόπησης είναι κάτω από 1%, όταν αυτή διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένους ορθοπαιδικούς χειρουργούς. Τα ποσοστά αυτά είναι πολύ χαμηλότερα σε σχέση με την ανοικτή επέμβαση.

Online Consultation

Ονοματεπώνυμο
Email
Τηλέφωνο
Μήνυμα