• Πληροφορίες
  • Multimedia
  • Συχνές Ερωτήσεις
  • Online Consultation

Τα κύρια συμπτώματα της τενοντοπάθειας της μακράς κεφαλής του δικεφάλου της είναι ο πόνος κατά τις κινήσεις ή και κατά την ηρεμία. Συνήθως παρατηρείται φλεγμονή πέριξ του τένοντα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει και κάποιου βαθμού φθορά του τένοντα.
Η επιμονή των συμπτωμάτων για διάστημα μεγαλύτερο των 3 με 4 μηνών που δεν ανταποκρίνονται στην συντηρητική αγωγή καθιστά την αρθροσκόπηση ως θεραπεία.
Τα κύρια συμπτώματα της αστάθειας της μακράς κεφαλής του δικεφάλου είναι ο πόνος κατά την κίνηση. Τα συμπτώματα προκαλούνται λόγω παθολογικής μετατόπισης του τένοντα έξω από την αύλακα του.
Η θεραπεία είναι μόνο χειρουργική όπου:
σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 55 γίνεται αρθροσκοπική τενόδεση, ενώ
σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας επιλέγεται συνήθως η αρθροσκοπική τενόλυση.

Εικόνες

Video

Ποιά είναι η διαδικασία πριν την επέμβαση;
Γίνεται έλεγχος για να προετοιμαστείτε για το χειρουργείο. Πραγματοποιούνται ακτινογραφίες, εξετάσεις αίματος και καρδιογράφημα. Λαμβάνεται πλήρες ιατρικό ιστορικό με έμφαση σε καρδιακά και αναπνευστικά προβλήματα, αλλεργίες ή προηγούμενες επεμβάσεις. Γίνεται τελικός έλεγχος από καρδιολόγο και αναισθησιολόγο.Η διαδικασία αυτή γίνεται συνήθως λίγες ώρες πριν την επέμβαση.

Απαιτείται παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο;

Ο ασθενής μπορεί να πάρει εξιτήριο την ίδια ημέρα.

Τί είδους αναισθησία χρειάζεται;

Αυτό καθορίζεται σε συνεννόηση με τον αναισθησιολόγο, όμως στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται γενική αναισθησία..

Ποιός είναι ο χρόνος αποκατάστασης μετά την επέμβαση; 

Η επιστροφή σε πλήρεις δραστηριότητες είναι περίπου 4 εβδομάδες σε περίπτωση τενόλυσης, ενώ αυξάνει στις 8-10 εβομάδες σε περίπτωση τενόδεσης.

Υπάρχουν κίνδυνοι μετά την επέμβαση;

Το ποσοστό επιπλοκών της αρθροσκόπησης είναι κάτω από 1%, όταν αυτή διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένους ορθοπαιδικούς χειρουργούς.Τα ποσοστά αυτά είναι πολύ χαμηλότερα σε σχέση με την ανοικτή επέμβαση.

Online Consultation

Ονοματεπώνυμο
Email
Τηλέφωνο
Μήνυμα