• Πληροφορίες
  • Multimedia
  • Συχνές Ερωτήσεις
  • Online Consultation

Το ειδικά εμπλουτισμένο πλάσμα είναι πλούσιο σε βλαστοκύτταρα και αιμοπετάλια καθώς επίσης και σε ενδογενείς πρωτείνες που ονομάζονται αυξητικοί παράγοντες.
Η έγχυση του τοπικά στην πάσχουσα περιοχή βοηθά στην ταχεία αποκατάσταση της βλάβης μέσω της υψηλής αναγεννητικής και επιδιορθωτικής δράσης των παραγόντων που έχει.
Είναι ένα υποπροιόν του ίδιου του οργανισμού, και ως εκ τούτου στερείται επιπλοκών από την χορήγηση του.

Εικόνες

Video

Online Consultation

Ονοματεπώνυμο
Email
Τηλέφωνο
Μήνυμα