• Πληροφορίες
  • Multimedia
  • Συχνές Ερωτήσεις
  • Online Consultation

Η αρθροσκόπηση αποτελεί μία εξαιρετική μέθοδο για την αντιμετώπιση των άσηπτων και σηπτικών φλεγμονών της άρθρωσης. Ειδικά για τις σηπτικές φλεγμονές, η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση είναι το κύριο για την διάσωση της λειτουργικότητας της άρθρωσης.

Εικόνες

Video

Ποιά είναι η διαδικασία πριν την επέμβαση;
Γίνεται έλεγχος για να προετοιμαστείτε για το χειρουργείο. Πραγματοποιούνται ακτινογραφίες, εξετάσεις αίματος και καρδιογράφημα. Λαμβάνεται πλήρες ιατρικό ιστορικό με έμφαση σε καρδιακά και αναπνευστικά προβλήματα, αλλεργίες ή προηγούμενες επεμβάσεις. Γίνεται τελικός έλεγχος από καρδιολόγο και αναισθησιολόγο.Η διαδικασία αυτή γίνεται συνήθως λίγες ώρες πριν την επέμβαση.

Απαιτείται παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο;

Εξαρτάται από το είδος της φλεγμονής. Σε περίπτωση μικροβιακής φλεγμονής απαιτείται παραμονή για την λήψη ενδοφλέβιας αντιβίωσης

Τί είδους αναισθησία χρειάζεται;

Στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται γενική αναισθησία.

Υπάρχουν κίνδυνοι μετά την επέμβαση;

Το ποσοστό επιπλοκών της αρθροσκόπησης είναι κάτω από 1%, όταν αυτή διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένους ορθοπαιδικούς χειρουργούς.Τα ποσοστά αυτά είναι πολύ χαμηλότερα σε σχέση με την ανοικτή επέμβαση.

Online Consultation

Ονοματεπώνυμο
Email
Τηλέφωνο
Μήνυμα