• Πληροφορίες
  • Multimedia
  • Συχνές Ερωτήσεις
  • Online Consultation

Αρθροσκοπικά μπορούμε να αποκαταστήσουμε στην άρθρωση της πηχεοκαρπικής τα παρακάτω προβλήματα:

  1. Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
  2. Διάγνωση ασταθειών καρπού
  3. Ρήξη τρίγωνου ινοχόνδρου (TFC)

Εικόνες

Video

Ποιά είναι η διαδικασία πριν την επέμβαση;
Γίνεται έλεγχος πρίν το χειρουργείο. Γίνονται ακτινογραφίες, εξετάσεις αίματος και καρδιογράφημα. Λαμβάνεται πλήρες ιατρικό ιστορικό με έμφαση σε καρδιακά και αναπνευστικά προβλήματα, αλλεργίες ή προηγούμενες επεμβάσεις. Γίνεται ολοκληρωτικός έλεγχος από καρδιολόγο και αναισθησιολόγο. Η διαδικασία αυτή γίνεται συνήθως λίγες ώρες πριν την επέμβαση.

Απαιτείται παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο;

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ασθενής μπορεί  να πάρει εξιτήριο το ίδιο βράδυ.

Τί είδους αναισθησία χρειάζεται;

Αυτό καθορίζεται σε συνεννόηση με τον αναισθησιολόγο, είτε να είναι περιοχική, ή γενική αναισθησία.

Ποιός είναι ο χρόνος αποκατάστασης μετά την επέμβαση; 

Ανάλογα με το είδος και την βαρύτητα της βλάβης.

Υπάρχουν κίνδυνοι μετά την επέμβαση;

Το ποσοστό  είναι κάτω από 1%, όταν αυτή διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένους ορθοπαιδικούς χειρουργούς.

 

Online Consultation

Ονοματεπώνυμο
Email
Τηλέφωνο
Μήνυμα