Θεραπεία στο κάταγμα χεριού

Ειδικός γύψος για κάταγμα στο χέρι