Ορθοπεδική καρέκλα για καλύτερη θεραπεία

Η ορθοπεδική αυτή καρέκλα είναι κατάλληλη για καλύτερη θεραπεία στα πόδια