Αρθροσκοπική & Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική

Σε ότι αφορά την Αρθροσκοπική χειρουργική, με την εφαρμογή 2-3 πολύ μικρών τομών, εισάγεται μία κάμερα με ισχυρό φωτισμό μέσα στην άρθρωση, επιτρέποντας στον χειρουργό με υπό μεγέθυνση, πλήρη εκτίμηση της κατάστασης της άρθρωσης στην οθόνη, και με την χρήση ειδικά σχεδιασμένων μικρών εργαλείων, να αποκαθιστά την βλάβη. Οι ασθενείς υποβάλλονται σε τοπική, γενική ή ραχιαία αναισθησία ανάλογα με την επιθυμία του ασθενούς, το ιστορικό του αλλά και την άρθρωση. Μετά την έξοδο του ασθενούς από το χειρουργείο πρέπει να υπάρχει ελάχιστη ή καθόλου αναλγησία καθώς και προφυλακτική αντιβιοτική αγωγή. Ο χρόνος που πρέπει να νοσηλευτεί ένας ασθενής είναι συνήθως 1 ημέρα. Ο χρόνος αποκατάστασης ποικίλλει ανάλογα με το είδος και την βαρύτητα της βλάβης.